لطفا کمی صبر کنید

زنده... تبادل اچساد تروریستها با پیکرهای شهدا در لبنان

خبرنگار العالم در لبنان، از انتقال اجساد تروریست های کشته شده در نبرد عرسال برای تبادل آنها با پیکرهای شهدای مقاومت خبر داد.