لطفا کمی صبر کنید

تاسف قطر نسبت به سیاسی شدن حج توسط عربستان

وزارت اوقاف قطر نسبت به سیاسی شدن مناسک حج توسط عربستان ابراز تاسف کرد.