لطفا کمی صبر کنید

پاسخ بیرحمانه کره شمالی به آمریکا

کره‌شمالی هشدار داد اگر آمریکا محاصره دریایی علیه این کشور را در پیش بگیرد با اقدامات بی‌رحمانه به این اقدام واکنش نشان خواهد داد.