لطفا کمی صبر کنید

وزیر کشور جدید دولت نجات ملی یمن منصوب شد

شورای عالی سیاسی یمن طی حکمی سرتیپ عبدالکریم الماوری را به عنوان وزیر کشور جدید این کشور انتخاب کرد.