لطفا کمی صبر کنید

مرکل ائتلاف بزرگ را تنها راه تشکیل دولتی پایدار در آلمان دانست

در حالی که حزب سوسیال دموکرات همچنان برای تشکیل ائتلاف بزرگ در این کشور تردید دارد، صدر اعظم آلمان بار دیگر بر تشکیل این ائتلاف برای تشکیل دولتی پایدار تاکید کرد.