لطفا کمی صبر کنید

گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران درباره ترکیه

گزارش سالانه کمیته حمایت از خبرنگاران نشان می‌دهد ترکیه بیشترین آمار خبرنگاران زندانی را دارد.