لطفا کمی صبر کنید

ساخت پهپاد جدید توسط متخصصان کشور

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یک پرنده بدون سرنشین کوادرو ایرشیب عنوان طرحی در حوزه بین‌المللی است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران توسط محققان کشور انجام شده است.