لطفا کمی صبر کنید

ظریف در جمع ایرانیان مقیم باکو حاضر شد

وزیر خارجه کشورمان، با حضور در جمع ایرانیان مقیم باکو عنوان کرد: ایرانیان در سراسر جهان هر جا که هستند یک نحله بسیار موفق، فرهیخته و سالم از جامعه و فرهنگ ایرانی هستند.