لطفا کمی صبر کنید

موشک بالستیک حوثی باعث وحشت سعودی‌ها شد

شلیک موشک های بالستیک حوثی در حالی صورت می گیرد که انبار سامانه های پاتریوت عربستان را در معرض خالی شدن قرار داده است.