لطفا کمی صبر کنید

بازتاب رای قاطع سازمان ملل درباره قدس در رسانه‌های اروپایی

رسانه‌های خبری اروپا رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه قدس را به طور گسترده ای پوشش داده اند.