لطفا کمی صبر کنید

تأکید جابری‌انصاری بر ضرورت نقش آفرینی سازمان ملل در حل بحران سوریه

معاون وزیر خارجه ایران در دیدار دی‌میستورا بر ضرورت نقش آفرینی سازمان ملل در حل بحران‌های منطقه‌ای تأکید و اقدامات ایران برای کمک به حل بحران سوریه، به ویژه در زمینه‌های معطوف به مسائل انساندوستانه را تشریح کرد.