لطفا کمی صبر کنید

قطعنامه شورای امنیت درباره قدس سیلی محکمی بر سیاستهای آمریکا بود

وزارت خارجه سوریه از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره قدس استقبال و آن را سیلی محکمی بر سیاستهای دولت آمریکا قلمداد کرد.