لطفا کمی صبر کنید

نظاميان صهيونيست يک مجروح فلسطيني را از داخل آمبولانس ربودند