لطفا کمی صبر کنید

محمود عباس: خواهان صلح با اسرائيل هستيم