لطفا کمی صبر کنید

شنبه مدارس تهران تعطیل نیست

پس از تعطیلی های پیاپی هفته گذشته مدارس تهران، ستاد مدیریت بحران از باز بودن مدارس استان تهران در روز شنبه 2 دی ماه خبر داد.