لطفا کمی صبر کنید

ایران، روسیه و ترکیه درباره تاریخ برگزاری کنگره ملی سوریه توافق کردند

ایران، روسیه و ترکیه، سه کشور ضامن آتش بس سوریه، امروز در دومین روز از هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه، در مورد تاریخ برگزاری "کنگره گفت وگوی ملی سوریه" به توافق رسیدند.