لطفا کمی صبر کنید

جلسه ضد ایرانی پارلمان عربی

کشورهای عربی برای بررسی طرحی ضد ایرانی، امروز در مقر اتحادیه عرب تشکیل جلسه دادند و با تصویب این طرح آنچه را که مداخلات ایران در امور منطقه نامیدند، محکوم کردند.