لطفا کمی صبر کنید

همایش بزرگ قدس در استانبول برگزار شد

همایش بزرگ قدس به نشانه اعلام همبستگی مردم ترکیه با مردم فلسطین با حضور شمار زیادی از شهروندان استانبول در منطقه «ینی قاپی» در حال برگزاری است.