لطفا کمی صبر کنید

نخست‌وزیر عراق: اربیل درآمد هنگفتی از فروش نفت داشته و دارد

نخست‌وزیر عراق با اشاره به اجرای سند ملی بازسازی عراق به ارزش 100 میلیارد دلار، درباره قدرالسهم منطقه کردستان از بودجه 2018 عراق و دلایل تغییرات در بودجه امسال در مقایسه با سال قبل، توضیحاتی را ارائه داد.