لطفا کمی صبر کنید

قدردانی ترامپ از کشور‌های حامی آمریکا در مسئله قدس

رئیس جمهور آمریکا از کشور‌هایی که به پیش نویس قطعنامه شورای امنیت علیه تصمیم او درباره قدس رأی مخالف دادند، تشکر کرد.