لطفا کمی صبر کنید

چین مراتب اعتراض خود را نسبت به تحریم های ژاپن اعلام کرد

چین تحریم شرکت های این کشور ‏توسط ژاپن را محکوم و مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.‏