لطفا کمی صبر کنید

22 هزار کشته و زخمي تلفات نظاميان آمريکايي در افغانستان