لطفا کمی صبر کنید

امتناع محمد علي الحوثي از ديدار با معاون فرستاده سازمان ملل