لطفا کمی صبر کنید

سودان اهميت زيادي براي مصر دارد

وزير امور خارجه اعلام کرد سودان براي مصر اهميت زيادي دارد و با توجه به اين اهميت مرکز ويژه سودان در وزارت امور خارجه مصر داير شده است.