لطفا کمی صبر کنید

تخریب 1600 مدرسه در 1000 روز جنگ عربستان علیه یمن

جنگ عربستان علیه یمن منجر به تخریب 1600 مدرسه و محرومیت بیش از یک میلیون دانش آموز یمنی شده است.