لطفا کمی صبر کنید

حضور صلاح الدین دمیرتاش در دادگاه ترکیه

رهبر حزب دموکراتیک خلق ها برای نخستین بار از زمان زندانی شدنش در دادگاه حاضر شد.