لطفا کمی صبر کنید

آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرد

آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی را که مدعی شده در پرونده های «نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت از افراد دخیل در برنامه های موشکی و تسیحاتی» ایران دخیل هستند، تحریم کرد.