لطفا کمی صبر کنید

رهبر کردهای ترکیه در ادگاه حاضر شد

رهبر حزب دموکراتیک خلق های ترکیه که بیش از یک سال است در زندان به سر می برد، برای نخستین بار از زمان زندانی شدنش در دادگاه حاضر شد.