لطفا کمی صبر کنید

شروط زیاده خواهانه ترامپ برای تداوم برجام

رییس جمهور آمریکا برای ادامه برجام در اقدامی زیاده خواهانه، چهار شرط تعیین کرد.