لطفا کمی صبر کنید

شورش تخم‌مرغ علیه انقلاب خربزه

در این اقتصاد، فساد، اختلاس و ویژه‌خواری جایی ندارد. راه اصلاح امور روشن است و بیش از تفسیر و تحلیل و همایش، نیاز به مرد عمل دارد.