لطفا کمی صبر کنید

نظر مقتدی الصدر درباره ائتلاف انتخاباتی

رهبر جریان «الصدر» عراق از ائتلاف انتخاباتی نخست وزیر این کشور با ائتلاف «الفتح» به ریاست هادی العامری انتقاد کرد.