لطفا کمی صبر کنید

ترامپ:برنامه داکا براي جوانان مهاجر « تقريبا مرده است»