لطفا کمی صبر کنید

خواب کسانی که بی ثباتی ایران را در رویاهایشان تصور می کنند، هرگز تعبیر نمی شود

سفیر کشورمان در سارایوو با بیان اینکه ایران تاکنون به عنوان باثبات ترین کشور در منطقه بحران خیز خاورمیانه بوده و در آینده نیز خواهد بود، گفت: خواب کسانی که بی ثباتی ایران را در رویاهایشان تصور می کنند، هرگز تعبیر نخواهد شد.