لطفا کمی صبر کنید

منازل مسکونی و دفاتر کاریِ ۱۰ ایرانی در آلمان تفتیش شد

دادستانی آلمان اعلام کرد که منازل مسکونی و دفاتر کاریِ متعلق به ۱۰ ایرانی در این کشور به ظنّ جاسوسی مورد تفحص قرار گرفته است.