لطفا کمی صبر کنید

سرکوب تظاهرات در منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم

نظامیان آل خلیفه با استفاده از تفنگ ساچمه ای و شلیک مفرط گاز اشک آور تظاهرات اهالی منطقه الدراز را به شدت سرکوب کردند.