لطفا کمی صبر کنید

افشای میزان حقوق شاهزادگان سعودی

روزنامه اسپانیایی زبان ABC در گزارشی میزان حقوق هر کدام از شاهزادگان سعودی را فاش کرد.