لطفا کمی صبر کنید

انگشت نگاری از شهروندان ۷۰ کشور جهان پیش از ورود به اوکراین

اوکراین قانون انگشت نگاری از شهروندان هفتاد کشور جهان از جمله ایران را به هنگام ورود به خاک خود به اجرا گذاشت.