لطفا کمی صبر کنید

تخلیه اداره پست شهر سالزبری انگلستان در پی کشف بسته مشکوک

پلیس شهر سالزبری در انگلستان در پی پیدا شدن بسته ای مشکوک در اداره پستی این شهر، این ساختمان را تخلیه و مسدود کردند.