لطفا کمی صبر کنید

روسیه به عهدنامه ممنوعیت استفاده از سلاح های هسته ای نمی پیوندد

وزیر خارجه روسیه گفت: روسیه نمی خواهد به عهدنامه ممنوعیت استفاده از سلاح های هسته ای بپیوندد زیرا این عهدنامه ها شامل کسانی نمی شود که سلاح هسته ای دارند.