لطفا کمی صبر کنید

ترامپ: اگر اين مسير را ادامه دهيم انتخابات زيادي را خواهيم برد