لطفا کمی صبر کنید

پليس فرانسه تجمع اعتراض آميز نگهبانان بزرگترين زندان اروپا را سرکوب کرد