لطفا کمی صبر کنید

پوتین 750 دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد

رئیس جمهور روسیه در پاسخ به اقدام واشنگتن بر ضد دیپلمات های روسی، دستور خروج 755 دیپلمات آمریکایی از خاک روسیه را صادر کرد.