لطفا کمی صبر کنید

سياستهاي جنگ طلبانه فرانسه عامل افزايش پيوستن فرانسويها به داعش