لطفا کمی صبر کنید

هشداردانشمندان؛توئيت‌هاي ترامپ ما را به فاجعه هسته‌اي نزديک‌تر کرده است