لطفا کمی صبر کنید

ممانعت از ورود خبرنگار صدا و سيما به منطقه عفرين

اداره مطبوعات نخست وزيري ترکيه از ورود خبرنگار خبرگزاري صدا وسيما به خاک سوريه براي پوشش عمليات شاخه زيتون جلوگيري کرد.