لطفا کمی صبر کنید

توئیت برفی سفیر انگلیس در تهران