لطفا کمی صبر کنید

گوترش خواستار همکاري آفريقايي ها براي مبارزه با فساد شد