لطفا کمی صبر کنید

معاون وزير امور خارجه آمريکا به بغداد سفر کرد