لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه بین المللی گردشگری مدیترانه شرقی

نمایشگاه بین المللی گردشگری مدیترانه شرقی با شرکت 85 کشور در استانبول برگزار شده است.