لطفا کمی صبر کنید

ترامپ:اگر جاي ترزامي بودم با مذاکرات برگزيت سختگيرانه برخورد مي کردم